Bilgisayar Atölyesi

Bilgisayar Atölyesi

29.03.2020Eğitim Öğretim
Okulumuzun "Bilişim Teknolojileri Sınıfı", tüm öğrencilerimizin bireysel bilgisayar kullanma imkanına sahip olabilmeleri için sınıf mevcutlarına yeterli sayıda olacak şekilde kapasiteye sahiptir.

Bilişim teknolojileri dersi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde yürütülmektedir. Dersimizin amacı, öğrencilerimizi gelişmekte olan teknolojileri öğrenim hayatını ve günlük yaşantısını kolaylaştıracak biçimde kullanabilen ve hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda 21. yüzyıl becerilerini kazanmış bireyler olarak yetiştirmektir. Bunun yanı sıra, öğrencilerin bu teknolojileri kullanırken etik ve sosyal değerler, güvenlik, sağlık, teknoloji okuryazarlığı konularını da bilinçli olarak hayata geçirebilmelerini sağlamaktır.

Okulumuzun "Robotik Kodlama Atölyesi" de tüm öğrencilerimizin bireysel kullanımları için yeterli sayıda bilgisayar barındırmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin tasarım becerilerini geliştirirken ergonomik bir kullanıma sahip olmaları için atölyemizde "Robotik Kodlama Masası" da bulunmaktadır.

Robotik kodlama derslerimizde amacımız, öğrencilerimizin hem tasarım becerilerini geliştirmek hem de tasarımlarını kodlayarak bir amaç doğrultusunda ürün geliştirmelerine teşvik etmektir. Bu bağlamda kullandığımız birçok robotik kodlama materyalleri bulunmaktadır.

Anaokulu ve ilkokulun 1. kademeleri için "Doc Robot", diğer kademeler için ise kodlama ve tasarım becerilerini geliştirmek üzere "Vex Robotics" setleri, ayrıca kodlama ve elektronik bilgilerini pekiştirmek üzere de "Ardunio" setlerimiz bulunmaktadır.

Sürekli gelişen teknolojiye uyum sağlamak ve sadece tüketen değil, üreten bireyler olmak için bilişim "gelecek" demek...