Çanakkale Açı Koleji Anasınıfı

Çanakkale Açı Koleji Anasınıfı

30.03.2020Eğitim Programları
Anasınıfımızda çocuklarımız her sabaha enerjik başlama amacıyla güne dans eşliğinde 'merhaba' derler. Ardından günün en önemli öğünü olan kahvaltımıza hep birlikte yardımlaşarak hijyen kurallarımız ile geçiş yaparlar. Kahvaltıdan sonra her gün için dinamik, eğitici, eğlenceli ve dinlenmeye özen gösterecek şekilde planlanmış ve hazırlanmış olan spor, sanat, yabancı dil, serbest zaman, kendini ifade etkinliklerine başlarlar. Her bir alan etkinlik ve ders saati için o branştaki öğretmenlerimiz ile zaman geçirirler.

Müzik saatinde müzik öğretmeni ile Müzik Atölyesinde, sanat saatinde görsel sanatlar öğretmeni ile Sanat Atölyesinde ve diğer tüm branşlar için alanında uzman eğitimcilerimiz ile vakit geçirirler. Bu vazgeçilmez ilkelerimizdendir. Her gün okul konumumuzun da bize sağladığı avantaj ile temiz havada doğa yürüyüşü, toprak ve bitkileri tanıma, yetiştirme, dokunma ve keşfetme imkanı bulurlar.

"Çanakkale Açı Koleji Anasınıfı" olarak öğrencilerimize okuma, yazma ve teorik bilgi yükleme yerine kendilerini özgürce ifade etme becerisi kazandırmayı, sanat ve spor ile zihinlerinin açılmasını sağlamayı, çocuklarımızın içinde filizlenen merak duygusu ve heyecanı ile onları ilkokul sürecine hazırlamayı hedefleriz.

Çanakkale Açı Koleji Anasınıfı