Çanakkale Açı Koleji İlkokul

Çanakkale Açı Koleji İlkokul

30.03.2020Eğitim Programları
Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi bilişsel, duyusal, psiko-motor becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri sağlanır. İlkokulda bu temeller oluşturularak ortaokula hazır bireyler yetiştirilir.

Öğrenme hızını ve potansiyelini arttırmaya yönelik akıl yürütme, düşünme, hafıza ve dil becerilerini geliştirecek uygulamalar eğitim-öğretimin temelini oluşturur. Eleştirel düşünen, problemlere çözüm üretebilen, okuduğunu anlayan, üretkenliğini ve araştırma bilgilerini kullanabilen öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerine, kültürel, sanatsal ve çeşitli gezi programlarına katılarak günlük hayattan uygulamalarla beceri ve yeteneklerinin sağlam temeller üzerinde gelişmesi sağlanır.

Akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi, sınıf öğretmenleri ve derslerine giren diğer branş öğretmenleri tarafından geliştirilip takip edilir. Bu çalışmalar dahilinde kitlesel ve bireysel başarıyı destekleyen planlı grup ve birebir etüt çalışmaları yapılır. 3. ve 4. sınıflarımızda her hafta yapılan deneme sınavları sonucunda rehberlik servisimizin analizlerine göre öğrencilerimizin tümü için haftalık ders saatleri haricinde altışar saat tüm dersleri kapsayan ek etüt dersleri yapılır. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar halinde dosyalanıp değerlendirilerek velilere bilgilendirme yapılır.

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin zihinsel gelişim basamaklarına uygun bir plan dahilinde sınıf düzeyine göre kademelendirilmiş bütünsel bir programla dil becerileri geliştirilir. Uygulama dersleri, drama ve benzeri etkinliklerle kazandıkları dil becerilerini günlük hayatta uygulama imkanı sunulur.

Öğrencilerin akademik başarılarına altyapı sağlanması bakımından sanatsal, sportif ilgi ve yetenekleri belirlenip geliştirilir. Müzik, resim, seramik ya da spor alanlarında öğrencilerin yetenekleri değerlendirilerek uygun branşlarda profesyonelleşmelerine zemin hazırlanır.

Her cumartesi 10.00-13.00 saatleri arasında etkinlik atölyelerimiz açılır. Öğrencilerimiz ilgi ve isteklerine göre atölye derslerine katılırlar. Bunun dışında cumartesi günleri tıpkı hafta içinde olduğu gibi akademik derslerde birebir etüt programı da devam eder.

Öğrencilerin sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam konularında bilimsel bakış açısıyla karar verme alışkanlığı kazanmaları sağlanır. Doğayı tanıyan, seven ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilincine sahip, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu bireyler olmaları için her açıdan destek sağlanır.

"Çanakkale Açı Koleji İlkokulu" olarak kitlesel ve bireysel başarıyı destekleyen,

• Planlı grup ve birebir etüt çalışmaları,
• Etkinlik atölyeleri,
• Kaliteli kaynak kitap, test ve deneme sınavları,
• Uzman eğitim ve öğretim kadrosuyla

Mutlu okul, mutlu öğrenciler, başarılı gelecek için sizinleyiz...

Çanakkale Açı Koleji İlkokulu