Müzik Atölyesi

Müzik Atölyesi

29.03.2020Eğitim Öğretim
Okulumuzun "Müzik Atölyesi"nde öğrencilerin ses çıkaran unsurları tanımasını ve sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini, ritim ve işitsel algı becerilerinin desteklenerek müziğe karşı ilgisini arttırmayı amaçlıyoruz.

Çok sesli müzik olan "Koro Müziği" eğitimi, anaokulu kademesinden lise kademesine kadar her yaş grubundaki öğrencilere bireysel ses eğitiminden başlayıp koro müziği hedef alınarak verilir.

Dinleme ve uygun sesler çıkartabilme gibi becerilerin gelişmesi hedeflenen bu atölyede, farklı müzik aletleri ve materyaller ile öğrencilerin müziğe karşı pozitif bir algı geliştirmesi sağlanır.

Ayrıca yeteneğe ve ilgiye bağlı piano, gitar, bateri, diğer tüm orff çalgılarının eğitimi bireysel dersler şeklinde işlenmektedir.