Rehberlik Servisi

Rehberlik Servisi

6.04.2020Eğitim Öğretim
Erken çocukluk dönemi olarak adlandırılan 0-6 yaş arası verilen okul öncesi eğitim, çocuklarımızın ileriki yaşamlarında önemli yere sahiptir. Öğrenmenin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların kazanıldığı ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği dönemdir. Bedensel psiko-motor, sosyal-duygusal, zihin ve dil gelişimi çok büyük ölçüde tamamlanıp kişilik oluşur ve çocuk sürekli olarak değişir.

Bu bağlamda çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyen, akıl yürütme sürecinde çocuklara yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren, çocukların kültürel ve insani değerlere bağlılığını sağlayan, kendini ifade etmesini öğreterek öz denetim oluşturmalarına ve bağımsızlıklarını kazanmalarına yardım eden rehberlik çalışmaları yürütüyoruz. Her şeyin çok hızlı değiştiği bir çağda, değişmeyen ve değişmemesi gereken temel değerler doğrultusunda özgüven, sorumluluk, sevgi, saygı, iç disiplin, adalet, paylaşım, sabır, iletişim, empati, arkadaşlık, nezaket - rehberlik birimi tüm disiplinlerin işbirliğiyle çalışır.

Bu programın temel hedefi, yapılan çalışmalar sırasında belirlenen temel değerleri de kullanarak çocuklara etkili iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır. Bu çerçevede yol haritamız; kişilik gücünü geliştirmek, potansiyeli açığa çıkarmak, yüksek düşünme becerilerini geliştirmek, etkili iletişim kurmak ve ilişkileri yönetebilmek, ilgi ve yetenek gelişimini desteklemektir.
Sosyal ilişki kurma, öğrenme ve gelişmelerine olanak tanıyan fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal birtakım yetilerle dünyaya gelen çocuklarımızı, bu yetilerinin kalıcı davranışlara dönüşebilmesi için sınıf içinde doğal gözlem ve gerekli test /envanterler ile destekliyoruz.

Çanakkale Açı Kolejinde tüm öğrencilerin gelişim dönemi özellikleri dikkate alınarak, öğrencilerimizin günlük ve okul yaşantılarında karşılaştıkları güçlükleri sorun haline gelmeden çözmelerine yardımcı olmak ve onların kendini tanıyan, iletişim becerileri yüksek, çevresine duyarlı, mutlu bireyler olmalarına katkıda bulunmak amaçlanır. Bu anlamda "Rehberlik Servisi" olarak öğrencilerimizi sosyal ve duygusal açıdan en iyi şekilde hayata hazırlamayı hedefliyoruz. Erken çocukluk dönemi eğitimimizi planlarken önceliğimiz, çocukların merak duygularını geliştirmek, öğrenme konusundaki motivasyonlarını yükseltmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamaktır. Çünkü bilgiye giden yol meraktan geçer. Hedefimiz çocuklarımızın öğrenirken aktif olan, soru soran, fikirlerini ortaya koymaktan korkmayan, kendi fikirlerini savunabilen öğrenciler olarak yetişmesini sağlamaktır.